Professionellt

Arbetar från 2016 via Olle Bratt Konsult AB. Org.nr. 559040-5378. Godkänd för F-skatt.

Min bakgrund i arbetslivet består av drygt 40 års operativ erfarenhet från IT affärer.

2017 har inneburit uppdrag som bid-manager i Norge och Sverige.

Under mitt första år – 2016 – som egenföretagare har jag genomfört uppdrag i Sverige och Norge i roller rådgivare i samband med anbud för den offentliga marknaden.

Hos min senaste arbetsgivare – EVRY -, som levererar IT-lösningar till hälso- och sjukvårdssektorn, var jag ansvarig för affärsområdets anbudsframställning. Det blev 130 anbud under 12 år.

Parallellt hade jag ett ansvar att bevaka kvalitet och lönsamhet för affärsområdets största projekt, var kundansvarig för två landsting samt säljare i flera kampanjer med målgrupper inom landsting och kommuner.

Under fyra år hade jag en roll att inom branschföreningen Swedish Medtech delta i ett samarbete med representanter från andra IT-företag och upphandlande enheter med syftet att ta fram mallar för effektivare upphandling av IT-system.

Under flera år bedrev jag affärsutveckling tillsammans med en stödorganisation för IT innovationer mot hälsa- och sjukvård – Hälsans Nya Verktyg. Detta innebar intervjuer med beslutsfattare och workshopar samt resulterade i ett koncept för uppföljning av kroniskt sjuka patienter.

Tidigare anställningar:

Under 5 år hos WM-data. Ansvarig KAM (Key Account Manager) för några av företagets största kunder inom läkemedel, elförsörjning och bank.

Under 8 år hos managementföretaget Trigon (under olika ägare). Ansvarig för egen beläggning med strategi- och upphandlingsuppdrag av IT-lösningar åt större organisationer.

Under 3 år hos konsultföretaget Assistor. Ansvarig för beläggning av en konsultgruppering som arbetade med utveckling av client-server lösningar.

Under 9 år hos WM-data. Ansvarig för ett kompetensområde – minidatorer – och egna systemutvecklingsuppdrag som projektledare och utvecklare.

Under 5 år hos tillverkningsföretaget Retab med ansvar för inköp av elektronik och kravställning av ett materialstyrningssystem. Egen konsultverksamhet parallellt.

Under 1 år hos Sandvik UK Ltd i England med uppgift att anskaffa och implementera en teknisk adresseringslösning för direktreklam.

Grundutbildning med ADB och Företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Vidareutbildning avseende ledarskap, upphandling, försäljning och projektledning.

Specifika uppgifter om anställningar och referenser kan lämnas efter anmodan.