För affärsutvecklare

Vad kan jag hjälpa er med?

Ni kan få hjälp att utveckla er idé och göra den realiserbar konceptuellt och ekonomiskt. Från vision till lösning och från idé till införande.

Arbete i olika steg

Jag hjälper er att arbeta metodiskt från vision till mål och via möjliga strategier för att nå målen. Lösningsidén säkras så att den blir tekniskt och ekonomiskt genomförbar. Krav formuleras för optimal förståelse för beslutsfattare, användare och tekniker. Utveckling och införande estimeras. Kostnads-intäktsanalys genomförs. Budskap anpassas till målgrupper. Informationsinsatser anpassas efter förutsättningar hos erbjudande och målgrupp. Affärsplanen anpassas till rimliga affärsvolymer.

Förankring av erbjudanden

Jag bistår med att utforma ert erbjudande efter kundens behov så att det blir användarvänligt, konkurrenskraftigt och relevant utifrån kundens perspektiv.

Kritisk granskning

Har lösningen ett verkligt värde som användare är beredd att betala för? Finns det redan lösningar på marknaden som motsvarar hela eller delar av lösningen? Vilka möjligheter finns att nå användarna för information inför framtida anskaffningar. Jag kan ställa upp som bollplank.

Finansiering

Jag har erfarenhet av och kan hjälpa er söka bidrag för att realisera er idé – t.ex. från Vinnova.

Erfarenhet spar tid

Många års erfarenhet från tjänste- och produktutveckling står till ert förfogande. Jag kan hjälpa er med att belysa frågeställningar från nya perspektiv och arbeta igenom era idéer för att förbättra utformning och marknadsförutsättningar.