Trygg, snabb och säker hjälp åt:

  • Anbudsgivare för att driva anbudsarbete.  Jag har lett arbetet med över 100 anbud vilket ger bra grund för en säker process och hög kvalitet. Min djupare insikt om krav ökar era chanser att vinna.
  • Upphandlare med att optimera krav.  Många år i roller som upphandlare, anbudsansvarig och branschförhandlare har gett mig insikter om olika parters utgångspunkter och förutsättningar.
  • Projektägare att styra projekt. Erfarenheten från att leda ett 20-tal fastprisprojekt har gett mig kunskap att både nå god kvalitet och hålla uppsatta kostnadsramar.
  • Affärsutvecklare för stöd i idé- och kravarbete.  Lång vana från behovsanalys med olika rollinnehavare ger goda förutsättningar för säljbara lösningar.

Kontakta mig på olle@ollebrattkonsult.se eller 070-741 98 94